Jesaja 40:5

Ja, Herrens (Jahves) härlighet (ära, tyngd, dignitet, prakt) [fullständigt mättade närvaro] ska uppenbaras,
    och alla människor (allt kött) tillsammans se den [på samma gång]
– för Herrens (Jahves) mun har talat."

[Innan en kung anlände till ett land skickades en budbärare som förberedde ankomsten. Han uppmanade folket att laga gamla vägar och bygga nya för att underlätta för kungens ankomst. Att dalar ska höjas och berg sänkas talar också bildligt om konsekvenserna av Johannes Döparen och Jesu tjänst – de låga och ödmjuka ska lyftas upp, medan de höga och självrättfärdiga ska ödmjukas, se Luk 14:11; 18:14.]


וְנִגְלָה   כְּבוֹד   יְהוָה   וְרָאוּ   כָל   בָּשָׂר   יַחְדָּו   כִּי   פִּי   יְהוָה   דִּבֵּר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1540
וְ
נִגְלָ֖ה
och
blotta
seq
to uncover
Hc/VNq3ms
3519
כְּב֣וֹד härlighet, rikedom glory HNcbsc
3068
יְהוָ֑ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9001
7200
וְ
רָא֤וּ
och
seq
to see
Hc/Vqq3cp
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsc
1320
בָּשָׂר֙ kött flesh HNcbsa
3162b
יַחְדָּ֔ו tillsammans together HD
3588a
כִּ֛י för for HTc
6310
פִּ֥י lip HNcbsc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
1696
9016
9018
דִּבֵּֽר
׃
ס
tala
to speak
verseEnd
section
HVpp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.