Jesaja 40:11

Han föder sin fårhjord som en herde:
    Han samlar lammen i sina armar,
    han bär dem i sin famn (nära sitt hjärta)
och varsamt leder han moderfåren.

[Han visar vägen för tackorna som har diande lamm, han beskyddar dem och leder dem till vattenkällor där de kan vila och hämta kraft. Sista ordet i versen är nahal som översatts "varsamt leder", samma ord som också används i Ps 23:2.]


כְּרֹעֶה   עֶדְרוֹ   יִרְעֶה   בִּזְרֹעוֹ   יְקַבֵּץ   טְלָאִים   וּבְחֵיקוֹ   יִשָּׂא   עָלוֹת   יְנַהֵל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9004
7462b
כְּ
רֹעֶה֙
som
like
to pasture
HR/Vqrmsa
5739
9023
עֶדְר֣
וֹ
flock
his
HNcbsc/Sp3ms
7462b
יִרְעֶ֔ה to pasture HVqi3ms
9003
2220
9023
בִּ
זְרֹע
וֹ֙
i, på, med
arm
in
arm
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
6908
יְקַבֵּ֣ץ to gather HVpi3ms
2922 (hebr. 2924)
טְלָאִ֔ים lamb HNcmpa
9002
9003
2436
9023
וּ
בְ
חֵיק֖
וֹ
och
famn
and
in
bosom
his
HC/R/Ncbsc/Sp3ms
5375
יִשָּׂ֑א to lift HVqi3ms
5763
עָל֖וֹת to nurse HVqrfpa
5095
9016
9018
יְנַהֵֽל
׃
ס
leda, föra
to guide
verseEnd
section
HVpi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.