Jesaja 37:8

Och befälhavaren (hebr. ravshake) återvände och fann Assyriens kung strida mot Livna, för han hade hört att han lämnat Lachish.

[Livna har inte med säkerhet identifierats, men fynd vid utgrävningar i Tel Burna 2015 och på senare år, gör att det kan vara den bibliska staden Livna.]


וַיָּשָׁב   רַב   שָׁקֵה   וַיִּמְצָא   אֶת   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   נִלְחָם   עַל   לִבְנָה   כִּי   שָׁמַע   כִּי   נָסַע   מִלָּכִישׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7725
וַ
יָּ֙שָׁב֙
och
seq
to return
Hc/Vqw3ms
7262
9014
רַב
־
Hovmarskalk Rabshakeh
link
HNcbsa
7262
שָׁקֵ֔ה Hovmarskalk Rabshakeh HNcbsa
9001
4672
וַ
יִּמְצָא֙
och
hitta
seq
to find
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4428
מֶ֣לֶךְ kung king HNcbsc
0804
אַשּׁ֔וּר Ashor, Assyrien Asshur HNpl
3898a
נִלְחָ֖ם strida to fight HVNrmsa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3841
לִבְנָ֑ה Libna Libnah HNpl
3588a
כִּ֣י för for HTc
8085
שָׁמַ֔ע höra, lyssna, lyda to hear HVqp3ms
3588a
כִּ֥י för for HTc
5265
נָסַ֖ע to set out HVqp3ms
9006
3923
9016
מִ
לָּכִֽישׁ
׃
från
Lakish
[Vers slut]
from
Lachish
verseEnd
HR/Npl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.