Jesaja 37:4

Kanhända ska Herren din Gud (Jahve Elohim) höra befälhavarens (hebr. ravshake) ord, som hans herre kungen i Assyrien [Sancheriv] har sänt för att håna den levande Guden (Elohim) och ska näpsa orden som Herren din Gud (Jahve Elohim) har hört, be därför för den kvarleva som är kvar."


אוּלַי   יִשְׁמַע   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   אֵת   דִּבְרֵי   רַב   שָׁקֵה   אֲשֶׁר   שְׁלָחוֹ   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   אֲדֹנָיו   לְחָרֵף   אֱלֹהִים   חַי   וְהוֹכִיחַ   בַּדְּבָרִים   אֲשֶׁר   שָׁמַע   יְהוָה   אֱלֹהֶיךָ   וְנָשָׂאתָ   תְפִלָּה   בְּעַד   הַשְּׁאֵרִית   הַנִּמְצָאָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0194
אוּלַ֡י kanske perhaps HD
8085
יִשְׁמַע֩ höra, lyssna, lyda to hear HVqi3ms
3068
יְהוָ֨ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֜י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
0853
9015
אֵ֣ת
׀
- obj.
separate
HTo
1697
דִּבְרֵ֣י ord word HNcmpc
7262
9014
רַב
־
Hovmarskalk Rabshakeh
link
HNcbsa
7262
שָׁקֵ֗ה Hovmarskalk Rabshakeh HNcbsa
0834a
אֲשֶׁר֩ som, vilket, vilken which HTr
7971
9033
שְׁלָח֨
וֹ
to send
him
HVqp3ms/Sp3ms
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0804
9015
אַשּׁ֤וּר
׀
Ashor, Assyrien Asshur
separate
HNpl
0113
9023
אֲדֹנָי
ו֙
herre lord
his
HNcmpc/Sp3ms
9005
2778a
לְ
חָרֵף֙
till, för
förakta, prisge
to
to taunt
HR/Vpcc
0430
אֱלֹהִ֣ים Gud God HNcmpa
2416a
חַ֔י levande alive HAabsa
9001
3198
וְ
הוֹכִ֙יחַ֙
och
förebrå
seq
to rebuke
Hc/Vhq3ms
9003
1697
בַּ
דְּבָרִ֔ים
i, på, med
ord
in
word
HRd/Ncmpa
0834a
אֲשֶׁ֥ר som, vilket, vilken which HTr
8085
שָׁמַ֖ע höra, lyssna, lyda to hear HVqp3ms
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0430
9021
אֱלֹהֶ֑י
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
9001
5375
וְ
נָשָׂ֣אתָ
och
seq
to lift
Hc/Vqq2ms
8605
תְפִלָּ֔ה prayer HNcfsa
1157
בְּעַ֥ד om, genom, för about through for HNcbsc
9009
7611
הַ
שְּׁאֵרִ֖ית
[best. form]
the
remnant
HTd/Ncfsa
9009
4672
9016
הַ
נִּמְצָאָֽה
׃
[best. form]
hitta
[Vers slut]
the
to find
verseEnd
HTd/VNrfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.