Jesaja 37:24

Genom dina tjänare
    har du hånat Herren (Jahve) och sagt:

'Med skaror av mina vagnar
    kommer jag till de höga bergen,
till de innersta delarna av Libanon,
och jag har huggit ner dess höga cedrar,
    och dess utvalda cypresser,
och jag har kommit till hans högsta höjder
    och skogarna med hans fruktbärande fält.


בְּיַד   עֲבָדֶיךָ   חֵרַפְתָּ   אֲדֹנָי   וַתֹּאמֶר   בְּרֹב   רִכְבִּי   אֲנִי   עָלִיתִי   מְרוֹם   הָרִים   יַרְכְּתֵי   לְבָנוֹן   וְאֶכְרֹת   קוֹמַת   אֲרָזָיו   מִבְחַר   בְּרֹשָׁיו   וְאָבוֹא   מְרוֹם   קִצּוֹ   יַעַר   כַּרְמִלּוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3027
בְּ
יַ֣ד
i, på, med
hand
in
hand
HR/Ncbsc
5650
9021
עֲבָדֶי
ךָ֮
servant slave
your
HNcmpc/Sp2ms
2778a
9015
חֵרַ֣פְתָּ
׀
förakta, prisge to taunt
separate
HVpp2ms
0136
אֲדֹנָי֒ Herren, Herre Lord HNpt
9001
0559
וַ
תֹּ֗אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw2ms
9003
7230
בְּ
רֹ֥ב
i, på, med
in
abundance
HR/Ncbsc
7393
9020
רִכְבִּ֛
י
chariot
my
HNcbsc/Sp1bs
0589
אֲנִ֥י jag I HPp1bs
5927
עָלִ֛יתִי to ascend HVqp1cs
4791
מְר֥וֹם height HNcbsc
2022
הָרִ֖ים berg mountain HNcmpa
3411
יַרְכְּתֵ֣י sida flank HNcfdc
3844
לְבָנ֑וֹן Libanon Lebanon HNpl
9002
3772
וְ
אֶכְרֹ֞ת
och
skära av
and
to cut
HC/Vqu1cs
6967
קוֹמַ֤ת height HNcfsc
0730
9023
אֲרָזָי
ו֙
cederträ cedar
his
HNcmpc/Sp3ms
4005
מִבְחַ֣ר utvald best HNcbsc
1265
9023
בְּרֹשָׁ֔י
ו
cypress cypress
his
HNcmpc/Sp3ms
9002
0935
וְ
אָבוֹא֙
och
att komma, föra fram
and
to come (in)
HC/Vqu1cs
4791
מְר֣וֹם height HNcbsc
7093
9023
קִצּ֔
וֹ
end
his
HNcbsc/Sp3ms
3293a
יַ֖עַר skog wood HNcbsc
3759
9023
9016
כַּרְמִלּֽ
וֹ
׃
plantering
[Vers slut]
plantation
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.