Jesaja 36:19

Var är Chamats och Arpads gudar?
    [Två städer i centrala Syrien som assyrierna besegrat under sina fälttåg, se Jes 10:9]
Var är Sefarvims gudar?
    [Sefarvim (betyder: "de två skrivarna"), en stad i norra Syrien på östra sidan av Eufrat som Assyrien intagit.]
Har de befriat Samarien ur min hand?

[Den assyriska kungen Shalmaneser V (727-722 f.Kr.) började belägringen mot Hosea eftersom han ingick förbund med Egypten (2 Kung 17:4). Sargon avslutade belägringen, och nämner antalet israeliter som fördes bort i fångenskap till 27 280.]


אַיֵּה   אֱלֹהֵי   חֲמָת   וְאַרְפָּד   אַיֵּה   אֱלֹהֵי   סְפַרְוָיִם   וְכִי   הִצִּילוּ   אֶת   שֹׁמְרוֹן   מִיָּדִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0346
אַיֵּ֞ה var? (frågande) where? HTi
0430
אֱלֹהֵ֤י Gud God HNcmpc
2574
חֲמָת֙ Hamat Hamath HNpl
9002
0774
וְ
אַרְפָּ֔ד
och
Arpad
and
Arpad
HC/Npl
0346
אַיֵּ֖ה var? (frågande) where? HTi
0430
אֱלֹהֵ֣י Gud God HNcmpc
5617
סְפַרְוָ֑יִם Sepharvaim HNpl
9002
3588a
9014
וְ
כִֽי
־
och
för
and
for
link
HC/Tc
5337
הִצִּ֥ילוּ to deliver HVhp3cp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8111
שֹׁמְר֖וֹן Samarien Samaria HNpl
9006
3027
9020
9016
מִ
יָּדִֽ
י
׃
från
hand
from
hand
my
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.