Jesaja 36:1

Nu hände det i [Juda, det södra rikets] kung Hiskias fjortonde år [701 f.Kr.], att Sancheriv (Sanherib), kung i Assyrien, kom upp mot de befästa städerna i Juda och intog dem.


וַיְהִי   בְּאַרְבַּע   עֶשְׂרֵה   שָׁנָה   לַמֶּלֶךְ   חִזְקִיָּהוּ   עָלָה   סַנְחֵרִיב   מֶלֶךְ   אַשּׁוּר   עַל   כָּל   עָרֵי   יְהוּדָה   הַבְּצֻרוֹת   וַיִּתְפְּשֵׂם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וַ
יְהִ֡י
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9003
0702
בְּ
אַרְבַּע֩
i, på, med
fyra
in
four
HR/Acbsa
6240
עֶשְׂרֵ֨ה ten HAcbsa
8141
שָׁנָ֜ה year HNcfsa
9005
4428
לַ
מֶּ֣לֶךְ
till, för
kung
to
king
HRd/Ncbsa
2396
חִזְקִיָּ֗הוּ Hiskia Hezekiah HNpm
5927
עָלָ֞ה to ascend HVqp3ms
5576
סַנְחֵרִ֤יב Sanherib Sennacherib HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0804
אַשּׁוּר֙ Ashor, Assyrien Asshur HNpl
5921a
עַ֣ל upon HR
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5892b
עָרֵ֧י Stad, befäst stad med mur city HNcmpc
3063
יְהוּדָ֛ה Juda Judah HNpl
9009
1219
הַ
בְּצֻר֖וֹת
[best. form]
befästa, bärga, vara omöjligt
the
to gather restrain fortify
HTd/Aafpa
9001
8610
9038
9016
וַֽ
יִּתְפְּשֵֽׂ
ם
׃
och

seq
to capture
them
verseEnd
Hc/Vqw3ms/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.