Jesaja 35:7

Förbränd mark (brännhet sand) ska bli till en sjö,
    och törstande mark ska bli vattenkällor.
Där schakaler en gång höll till och låg utsträckta
    ska det växa vass och gräs.


וְהָיָה   הַשָּׁרָב   לַאֲגַם   וְצִמָּאוֹן   לְמַבּוּעֵי   מָיִם   בִּנְוֵה   תַנִּים   רִבְצָהּ   חָצִיר   לְקָנֶה   וָגֹמֶא  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְ
הָיָ֤ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9009
8273
הַ
שָּׁרָב֙
[best. form]
the
scorching
HTd/Ncbsa
9005
0098
לַ
אֲגַ֔ם
till, för
vattensamling
to
pool
HR/Ncbsa
9002
6774
וְ
צִמָּא֖וֹן
och
and
parched
HC/Ncbsa
9005
4002
לְ
מַבּ֣וּעֵי
till, för
källa
to
spring
HR/Ncmpc
4325
מָ֑יִם vatten water HNcmpa
9003
5116a
בִּ
נְוֵ֤ה
i, på, med
bete
in
pasture
HR/Ncbsc
8577a
תַנִּים֙ jackal HNcmpa
7258
9024
רִבְצָ֔
הּ
rest
her
HNcbsc/Sp3fs
2682a
חָצִ֖יר gräs grass HNcbsa
9005
7070
לְ
קָנֶ֥ה
till, för
to
branch
HR/Ncbsa
9002
1573
9016
וָ
גֹֽמֶא
׃
och
papyrus
[Vers slut]
and
reed
verseEnd
HC/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.