Jesaja 35:2

Den ska spricka ut i blomning,
    den ska fröjda sig med jubel och sång!
Den ska få Libanons storslagenhet (ära) [som är dess gröna cederskog, Jes 10:34].
    Den ska få [berget] Karmels och Sarons majestät (prakt). [Berget Karmel är känt för sin majestät och Saron är slätten mellan Medelhavet och bergen i centrala Israel som är känd för sin bördighet.]
    De ska få se Herrens storslagenhet (ära), vår Guds majestät (prakt).


פָּרֹחַ   תִּפְרַח   וְתָגֵל   אַף   גִּילַת   וְרַנֵּן   כְּבוֹד   הַלְּבָנוֹן   נִתַּן   לָהּ   הֲדַר   הַכַּרְמֶל   וְהַשָּׁרוֹן   הֵמָּה   יִרְאוּ   כְבוֹד   יְהוָה   הֲדַר   אֱלֹהֵינוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6524a
פָּרֹ֨חַ to sprout HVqaa
6524a
תִּפְרַ֜ח to sprout HVqi3fs
9002
1523
וְ
תָגֵ֗ל
och
fröjdas, glädjas, cirkla runt, dansa
and
to rejoice
HC/Vqu3fs
0637
אַ֚ף också also HTj
1525
גִּילַ֣ת fröjd rejoicing HNcfsc
9002
7442b
וְ
רַנֵּ֔ן
och
ropa, skrika, jubla, sjunga, höja gälla triumferande jubelrop, glädjerop
and
to sing
HC/Vpcc
3519
כְּב֤וֹד härlighet, rikedom glory HNcbsc
9009
3844
הַ
לְּבָנוֹן֙
[best. form]
Libanon
the
Lebanon
HTd/Npl
5414
9014
נִתַּן
־
to give
link
HVNp3ms
9005
9034
לָ֔
הּ
till, för
to
her
HRd/Sp3fs
1926
הֲדַ֥ר majestät, skönhet, härlighet glory HNcbsc
9009
3760
הַ
כַּרְמֶ֖ל
[best. form]
Karmel
the
Carmel
HTd/Npl
9002
9009
8289
וְ
הַ
שָּׁר֑וֹן
och
and
the
Sharon
HC/Td/Npl
1992
הֵ֛מָּה de they(masc.) HPp3mp
7200
יִרְא֥וּ to see HVqi3mp
3519
9014
כְבוֹד
־
härlighet, rikedom glory
link
HNcbsc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
1926
הֲדַ֥ר majestät, skönhet, härlighet glory HNcbsc
0430
9025
9016
9018
אֱלֹהֵֽי
נוּ
׃
ס
Gud
[Vers slut]
God
our
verseEnd
section
HNcmpc/Sp1bp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.