Jesaja 34:3

Deras slagna (slaktade) ska kastas ut
    och stanken av deras kadaver ska stiga upp,
    och bergen ska smälta från deras blod.


וְחַלְלֵיהֶם   יֻשְׁלָכוּ   וּפִגְרֵיהֶם   יַעֲלֶה   בָאְשָׁם   וְנָמַסּוּ   הָרִים   מִדָּמָם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
2491a
9028
וְ
חַלְלֵי
הֶ֣ם
och
slagen, dödad, dräpt
and
slain
their
HC/Aampc/Sp3mp
7993
יֻשְׁלָ֔כוּ to throw HVHi3mp
9002
6297
9028
וּ
פִגְרֵי
הֶ֖ם
och

and
corpse
their
HC/Ncmpc/Sp3mp
5927
יַעֲלֶ֣ה to ascend HVqi3ms
0889
9028
בָאְשָׁ֑
ם
stank stench
their
HNcbsc/Sp3mp
9001
4549
וְ
נָמַ֥סּוּ
och
smälta
seq
to melt
Hc/VNq3cp
2022
הָרִ֖ים berg mountain HNcmpa
9006
1818
9028
9016
מִ
דָּמָֽ
ם
׃
från
blod
from
blood
their
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.