Jesaja 34:1

[I den stora Jesajarullen som hittades i Qumran har skrivaren gjort ett ovanligt stort avbrott mellan kapitel 33 och 34. I vanliga fall löper texten på över det som blivit kapitelindelningar, men att man valt att börja på en ny sida visar att här sker ett skifte i boken. Detta är något som passar bra i de flesta kiastiska mönstren i Jesaja bok, och där denna tredje sektion (kapitel 28-35) också börjar med sex verop (kapitel 28-33), följt av ett avslutande sjunde stycke som är kapitel 34-35.]

Kom nära, ni länder, för att lyssna
    och ni folk, var uppmärksamma.

Låt jorden höra och dess fullhet,
    världen,
och allt som kommer fram i den.


קִרְבוּ   גוֹיִם   לִשְׁמֹעַ   וּלְאֻמִּים   הַקְשִׁיבוּ   תִּשְׁמַע   הָאָרֶץ   וּמְלֹאָהּ   תֵּבֵל   וְכָל   צֶאֱצָאֶיהָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7126
קִרְב֤וּ to present HVqv2mp
1471a
גוֹיִם֙ folk nation HNcmpa
9005
8085
לִ
שְׁמֹ֔עַ
till, för
höra, lyssna, lyda
to
to hear
HR/Vqcc
9002
3816
וּ
לְאֻמִּ֖ים
och
folk
and
people
HC/Ncmpa
7181
הַקְשִׁ֑יבוּ to listen HVhv2mp
8085
תִּשְׁמַ֤ע höra, lyssna, lyda to hear HVqi3fs
9009
0776
הָ
אָ֙רֶץ֙
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9002
4393
9024
וּ
מְלֹאָ֔
הּ
och
fullhet
and
fullness
her
HC/Ncbsc/Sp3fs
8398
תֵּבֵ֖ל world HNcbsa
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
and
all
link
HC/Ncbsc
6631
9024
9016
צֶאֱצָאֶֽי
הָ
׃

[Vers slut]
offspring
her
verseEnd
HNcmpc/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.