Jesaja 31:5

Som fåglar svävar [ovanför sitt bo och bevakar det],
    så beskyddar (bevakar)
        Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) [med alla sina himmelska härar] Jerusalem;
    han beskyddar (bevakar)
och räddar, passerar över (hebr. pasa, se 2 Mos 12:13, 23, 27) och befriar."


כְּצִפֳּרִים   עָפוֹת   כֵּן   יָגֵן   יְהוָה   צְבָאוֹת   עַל   יְרוּשָׁלִָם   גָּנוֹן   וְהִצִּיל   פָּסֹחַ   וְהִמְלִיט  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9004
6833
כְּ
צִפֳּרִ֣ים
som
like
bird
HR/Ncmpa
5774a
עָפ֔וֹת to fly HVqrfpa
3651c
כֵּ֗ן so HD
1598
יָגֵ֛ן beskydda to defend HVqi3ms
3068
יְהוָ֥ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
6635b
צְבָא֖וֹת Sebaot, Härskarornas (Herre) Hosts HNcfpa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3389
יְרֽוּשָׁלִָ֑ם Jerusalem Jerusalem HNpl
1598
גָּנ֥וֹן beskydda to defend HVqaa
9001
5337
וְ
הִצִּ֖יל
och
seq
to deliver
Hc/Vhq3ms
6452a
פָּסֹ֥חַ to pass HVqaa
9001
4422
9016
וְ
הִמְלִֽיט
׃
och
fly
[Vers slut]
seq
to escape
verseEnd
Hc/Vhq3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.