Jesaja 30:30

Herren (Jahve) ska låta sin härliga röst höras
    och ska visa ljuset som kommer ner från hans arm
med rasande vrede och flammor med förtärande eld,
    med spruckna moln och en regnstorm och hagelstenar.


וְהִשְׁמִיעַ   יְהוָה   אֶת   הוֹד   קוֹלוֹ   וְנַחַת   זְרוֹעוֹ   יַרְאֶה   בְּזַעַף   אַף   וְלַהַב   אֵשׁ   אוֹכֵלָה   נֶפֶץ   וָזֶרֶם   וְאֶבֶן   בָּרָד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8085
וְ
הִשְׁמִ֨יעַ
och
höra, lyssna, lyda
seq
to hear
Hc/Vhq3ms
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1935
ה֣וֹד majestät, auktoritet splendor HNcbsc
6963a
9023
קוֹל֗
וֹ
voice
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
5183b
וְ
נַ֤חַת
och
and
descent
HC/Ncbsc
2220
9023
זְרוֹע
וֹ֙
arm arm
his
HNcbsc/Sp3ms
7200
יַרְאֶ֔ה to see HVhi3ms
9003
2197
בְּ
זַ֣עַף
i, på, med
raseri
in
rage
HR/Ncbsc
0639
אַ֔ף näsa, anlete, ansikte, vrede anger HNcbsa
9002
3851
וְ
לַ֖הַב
och
låga
and
flame
HC/Ncbsc
0784
אֵ֣שׁ eld fire HNcbsa
0398
אוֹכֵלָ֑ה äta to eat HVqrfsa
5311
נֶ֥פֶץ storm HNcbsa
9002
2230
וָ
זֶ֖רֶם
och
storm
and
storm
HC/Ncbsa
9002
0068
וְ
אֶ֥בֶן
och
sten
and
stone
HC/Ncbsc
1259
9016
בָּרָֽד
׃
hagel hail
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.