Jesaja 3:16

Dessutom säger Herren (Jahve):
"Eftersom Sions dotter är arrogant (högdragen)
    och vandrar med uppsträckt nacke och lättsinniga ögon,
går omkring och är tillgjord när hon går
    och låter det pingla (har små bjällror) om hennes fötter,


וַיֹּאמֶר   יְהוָה   יַעַן   כִּי   גָבְהוּ   בְּנוֹת   צִיּוֹן   וַתֵּלַכְנָה   נְטוּוֹת   גָּרוֹן   וּמְשַׂקְּרוֹת   עֵינָיִם   הָלוֹךְ   וְטָפֹף   תֵּלַכְנָה   וּבְרַגְלֵיהֶם   תְּעַכַּסְנָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
3282
יַ֚עַן eftersom because HNcbsa
3588a
כִּ֤י för for HTc
1361
גָֽבְהוּ֙ sväva, bli högfärdig, bli frimodig, bli upphöjd to exult HVqp3cp
1323
בְּנ֣וֹת dotter daughter HNcfpc
6726
צִיּ֔וֹן Zion HNpl
9001
1980
וַ
תֵּלַ֙כְנָה֙
och
seq
to go
Hc/Vqw3fp
5186
נְטוּוֹת to stretch HVqsfpa
1627
גָּר֔וֹן strupe throat HNcbsa
9002
8265
וּֽ
מְשַׂקְּר֖וֹת
och
and
to ogle
HC/Vprfpa
5869a
עֵינָ֑יִם eye HNcbda
1980
הָל֤וֹךְ to go HVqaa
9002
2952
וְ
טָפֹף֙
och
trippa
and
to mince
HC/Vqaa
1980
תֵּלַ֔כְנָה to go HVqi3fp
9002
9003
7272
9028
וּ
בְ
רַגְלֵי
הֶ֖ם
och
and
in
foot
their
HC/R/Ncbdc/Sp3mp
5913
9016
תְּעַכַּֽסְנָה
׃
to tinkle
verseEnd
HVpi3fp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.