Jesaja 3:10

Säg till (berätta för) den rättfärdige, att det är väl (det kommer gå bra),
    för de ska äta frukten av sina gärningar.


אִמְרוּ   צַדִּיק   כִּי   טוֹב   כִּי   פְרִי   מַעַלְלֵיהֶם   יֹאכֵלוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0559
אִמְר֥וּ säga, tala to say HVqv2mp
6662
צַדִּ֖יק rättfärdig righteous HAabsa
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
2896a
ט֑וֹב gott, vackert, ändamålsenligt, passande, beundransvärt pleasant HVqp3ms
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
6529
פְרִ֥י frukt fruit HNcbsc
4611
9028
מַעַלְלֵי
הֶ֖ם
handling deed
their
HNcmpc/Sp3mp
0398
9016
יֹאכֵֽלוּ
׃
äta to eat
verseEnd
HVqi3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.