Jesaja 29:14

Därför, se, jag ska åter göra det förunderliga bland detta folk,
    förunderliga förunderligheter,
och göra de visas vishet om intet
    och de klokas klokhet ska döljas.


לָכֵן   הִנְנִי   יוֹסִף   לְהַפְלִיא   אֶת   הָעָם   הַזֶּה   הַפְלֵא   וָפֶלֶא   וְאָבְדָה   חָכְמַת   חֲכָמָיו   וּבִינַת   נְבֹנָיו   תִּסְתַּתָּר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
לָ
כֵ֗ן
till, för
to
so
HR/D
2005
9040
הִנְ
נִ֥י
Se if!
I
HTj/Sp1bs
3254
יוֹסִ֛ף lägga till to add HVhi3ms
9005
6381
לְ
הַפְלִ֥יא
till, för
to
to wonder
HR/Vhcc
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5971a
9014
הָֽ
עָם
־
[best. form]

the
people
link
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֖ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
6381
הַפְלֵ֣א to wonder HVhaa
9002
6382
וָ
פֶ֑לֶא
och
and
wonder
HC/Ncbsa
9001
0006
וְ
אָֽבְדָה֙
och
förgöra
seq
to perish
Hc/Vqq3fs
2451
חָכְמַ֣ת vishet wisdom HNcfsc
2450
9023
חֲכָמָ֔י
ו
vis wise
his
HAampc/Sp3ms
9002
0998
וּ
בִינַ֥ת
och
förstånd
and
understanding
HC/Ncfsc
0995
9033
נְבֹנָ֖י
ו
förstå, ge akt på to understand
him
HVNrmpc/Sp3ms
5641
9016
9018
תִּסְתַּתָּֽר
׃
ס

to hide
verseEnd
section
HVti3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.