Jesaja 29:1

Ve, Ariel, Ariel ["Guds lejon" – poetiskt för Jerusalem],
    staden där David slog läger.
Lägg år till år,
    låt högtiderna komma runt.

[Här i vers 1, 2 och 7 är enda gången namnet Ariel används. Det består av ordet för lejon (hebr. ariel) och det generella ordet för Gud (hebr. el). Det syftar poetiskt på staden Jerusalem.]


הוֹי   אֲרִיאֵל   אֲרִיאֵל   קִרְיַת   חָנָה   דָוִד   סְפוּ   שָׁנָה   עַל   שָׁנָה   חַגִּים   יִנְקֹפוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1945
ה֚וֹי ve! woe! HTj
0740
אֲרִיאֵ֣ל Ariel Ariel HNpl
0740
אֲרִיאֵ֔ל Ariel Ariel HNpl
7151
קִרְיַ֖ת ort, stad utan mur town HNcfsc
2583
חָנָ֣ה slå läger to camp HVqp3ms
1732
דָוִ֑ד David David HNpm
3254
סְפ֥וּ lägga till to add HVqv2mp
8141
שָׁנָ֛ה year HNcfsa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
8141
שָׁנָ֖ה year HNcfsa
2282
חַגִּ֥ים högtid feast HNcmpa
5362b
9016
יִנְקֹֽפוּ
׃
to surround
verseEnd
HVqi3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.