Jesaja 28:3

Under fötterna ska den stolta kronan
    av Efraims druckna bli trampad,


בְּרַגְלַיִם   תֵּרָמַסְנָה   עֲטֶרֶת   גֵּאוּת   שִׁכּוֹרֵי   אֶפְרָיִם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
7272
בְּ
רַגְלַ֖יִם
i, på, med
in
foot
HR/Ncbda
7429
תֵּֽרָמַ֑סְנָה to trample HVNi3fp
5850
עֲטֶ֥רֶת crown HNcfsc
1348
גֵּא֖וּת höghet, stolthet, högmod majesty HNcfsa
7910
שִׁכּוֹרֵ֥י drunken HAampc
0669
9016
אֶפְרָֽיִם
׃
Efraim Ephraim
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.