Jesaja 28:26

för han har instruerat sina påbud (bindande juridiska beslut),
    hans Gud (Elohim) har lärt honom.


וְיִסְּרוֹ   לַמִּשְׁפָּט   אֱלֹהָיו   יוֹרֶנּוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3256
9033
וְ
יִסְּר֥
וֹ
och
tukta
seq
to discipline
him
Hc/Vpq3ms/Sp3ms
9005
4941
לַ
מִּשְׁפָּ֖ט
till, för
rättvisa
to
justice
HRd/Ncbsa
0430
9023
אֱלֹהָ֥י
ו
Gud God
his
HNcmpc/Sp3ms
3384b
9033
9016
יוֹרֶֽ
נּוּ
׃
visa
[Vers slut]
to show
him
verseEnd
HVhi3ms/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.