Jesaja 28:21

För Herren (Jahve) ska resa sig som på berget Peratsim [2 Sam 5:20],
    han ska bli vred som i Gibeons dal [Jos 10:10‑14],
för att han ska göra sitt görande, förunderligt är hans görande,
    och arbeta sitt arbete, noggrant är hans arbete.


כִּי   כְהַר   פְּרָצִים   יָקוּם   יְהוָה   כְּעֵמֶק   בְּגִבְעוֹן   יִרְגָּז   לַעֲשׂוֹת   מַעֲשֵׂהוּ   זָר   מַעֲשֵׂהוּ   וְלַעֲבֹד   עֲבֹדָתוֹ   נָכְרִיָּה   עֲבֹדָתוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3588a
כִּ֤י för for HTc
9004
2022
9014
כְ
הַר
־
som
berg
like
mountain
link
HR/Ncbsc
6559
פְּרָצִים֙ Perazim HNpl
6965b
יָק֣וּם to arise HVqi3ms
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
9004
6010
כְּ
עֵ֖מֶק
som
like
valley
HR/Ncbsa
9003
1391
בְּ
גִבְע֣וֹן
i, på, med
Gibeon
in
Gibeon
HR/Npl
7264
יִרְגָּ֑ז to tremble HVqi3ms
9005
6213a
לַ
עֲשׂ֤וֹת
till, för
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
to
to make
HR/Vqcc
4639
9023
מַעֲשֵׂ֙
הוּ֙
arbete, yrke deed
his
HNcbsc/Sp3ms
2114a
זָ֣ר främmande, främling be a stranger HAabsa
4639
9023
מַעֲשֵׂ֔
הוּ
arbete, yrke deed
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
9005
5647
וְ
לַֽ
עֲבֹד֙
och
and
to
to serve
HC/R/Vqcc
5656
9023
עֲבֹ֣דָת֔
וֹ
service
his
HNcfsc/Sp3ms
5237
נָכְרִיָּ֖ה foreign HAafsa
5656
9023
9016
עֲבֹדָתֽ
וֹ
׃

[Vers slut]
service
his
verseEnd
HNcfsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.