Jesaja 28:12

till vilka det sades:
    "Detta är vilan, ge vila till de utmattade,
        och detta är vederkvickelsen"
    men de hör inte.


אֲשֶׁר   אָמַר   אֲלֵיהֶם   זֹאת   הַמְּנוּחָה   הָנִיחוּ   לֶעָיֵף   וְזֹאת   הַמַּרְגֵּעָה   וְלֹא   אָבוּא   שְׁמוֹעַ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0834a
9015
אֲשֶׁ֣ר
׀
som, vilket, vilken which
separate
HTr
0559
אָמַ֣ר säga, tala to say HVqp3ms
0413
9038
אֲלֵי
הֶ֗ם
till (mot) to(wards)
them
HR/Sp3mp
2063
זֹ֤את denna, detta this HTm
9009
4496
הַ
מְּנוּחָה֙
[best. form]
viloplats
the
resting
HTd/Ncfsa
5117
הָנִ֣יחוּ to rest HVhv2mp
9005
5889
לֶֽ
עָיֵ֔ף
till, för
to
faint
HRd/Aabsa
9002
2063
וְ
זֹ֖את
och
denna, detta
and
this
HC/Tm
9009
4774
הַ
מַּרְגֵּעָ֑ה
[best. form]
viloplats
the
repose
HTd/Ncfsa
9002
3808
וְ
לֹ֥א
och
inte
and
not
HC/Tn
0014
אָב֖וּא vara villig, acceptera, ge efter be willing HVqp3cp
8085
9016
שְׁמֽוֹעַ
׃
höra, lyssna, lyda to hear
verseEnd
HVqcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.