Jesaja 28:10

För det är föreskrift på (till) föreskrift,
föreskrift på (till) föreskrift,
rad (linje, gräns; ordagrant: "mätsnöre")(till) rad (linje, gräns),
rad på (till) rad,
lite [undervisning] här, lite där.

[Den hebreiska frasen är: ki tsav latsav, tsav latsav, qav laqav, qav laqav, zeir sham. Frasen återupprepas i vers 13. I vers 9 nämns små barn, vilket gör att en tolkning är att detta låter som ett barns obegriplig pladder. På svenska "bla bla bla bla osv". Dock har orden också betydelse, och tas tsav som en form av tsavah blir det föreskrift på föreskrift. Det kan vara folket som hånar och förlöjligar profeternas ord, som de upprepar Guds föreskrifter och härmar dem.]


כִּי   צַו   לָצָו   צַו   לָצָו   קַו   לָקָו   קַו   לָקָו   זְעֵיר   שָׁם   זְעֵיר   שָׁם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3588a
כִּ֣י för for HTc
6673
צַ֤ו command HNcbsa
9005
6673
לָ
צָו֙
till, för
to
command
HR/Ncbsa
6673
צַ֣ו command HNcbsa
9005
6673
לָ
צָ֔ו
till, för
to
command
HR/Ncbsa
6957a
קַ֥ו cord HNcbsa
9005
6957a
לָ
קָ֖ו
till, för
to
cord
HR/Ncbsa
6957a
קַ֣ו cord HNcbsa
9005
6957a
לָ
קָ֑ו
till, för
to
cord
HR/Ncbsa
2191
זְעֵ֥יר lite little HNcbsa
8033
שָׁ֖ם there HD
2191
זְעֵ֥יר lite little HNcbsa
8033
9016
שָֽׁם
׃
there
verseEnd
HD
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.