Jesaja 27:9

Därför ska Jakobs synd bli försonad genom detta,
    och detta är all frukt av borttagandet av hans synd,
när han bryter ner alla altarets stenar,
    som kalkstenar som bryts i bitar,
    så att aseran [påle för avgudadyrkan] och solguden inte reser sig igen.


לָכֵן   בְּזֹאת   יְכֻפַּר   עֲוֹן   יַעֲקֹב   וְזֶה   כָּל   פְּרִי   הָסִר   חַטָּאתוֹ   בְּשׂוּמוֹ   כָּל   אַבְנֵי   מִזְבֵּחַ   כְּאַבְנֵי   גִר   מְנֻפָּצוֹת   לֹא   יָקֻמוּ   אֲשֵׁרִים   וְחַמָּנִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
לָ
כֵ֗ן
till, för
to
so
HR/D
9003
2063
בְּ
זֹאת֙
i, på, med
denna, detta
in
this
HR/Tm
3722a
יְכֻפַּ֣ר beveka, försona to appease HVPi3ms
5771
9014
עֲוֹֽן
־
iniquity
link
HNcbsc
3290
יַעֲקֹ֔ב Jakob Jacob HNpm
9002
2088
וְ
זֶ֕ה
och
Detta
and
this
HC/Tm
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
6529
פְּרִ֖י fruit HNcbsa
5493
הָסִ֣ר to turn aside HVhcc
2403b
9023
חַטָּאת֑
וֹ
synd sin
his
HNcfsc/Sp3ms
9003
7760a
9043
9015
בְּ
שׂוּמ֣
וֹ
׀
i, på, med

in
to set
he
separate
HR/Vqcc/Sp3ms
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
0068
אַבְנֵ֣י sten stone HNcmpc
4196
מִזְבֵּ֗חַ altare altar HNcbsa
9004
0068
9014
כְּ
אַבְנֵי
־
som
sten
like
stone
link
HR/Ncmpc
1615
גִר֙ kalksten chalk HNcbsa
5310a
מְנֻפָּצ֔וֹת to shatter HVPsfpa
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
6965b
יָקֻ֥מוּ to arise HVqi3mp
0842
אֲשֵׁרִ֖ים asherapåle Asherah HNcmpa
9002
2553
9016
וְ
חַמָּנִֽים
׃
och
solstod
[Vers slut]
and
pillar
verseEnd
HC/Ncmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.