Jesaja 27:11

När dess grenar förtvinar ska de brytas av,
    kvinnor ska komma och sätta eld på dem (använda dem till bränsle),
för det är ett folk utan förstånd,
    därför ska han som skapade dem inte ha någon nåd (barmhärtighet, förbarmande – hebr. rachamim) med dem,
    och han som formade dem ska inte ha någon nåd (oförtjänt kärlek – hebr. chanan) med dem.


בִּיבֹשׁ   קְצִירָהּ   תִּשָּׁבַרְנָה   נָשִׁים   בָּאוֹת   מְאִירוֹת   אוֹתָהּ   כִּי   לֹא   עַם   בִּינוֹת   הוּא   עַל   כֵּן   לֹא   יְרַחֲמֶנּוּ   עֹשֵׂהוּ   וְיֹצְרוֹ   לֹא   יְחֻנֶּנּוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
3001
בִּ
יבֹ֤שׁ
i, på, med
torka
in
to wither
HR/Vqcc
7105b
9024
קְצִירָ
הּ֙
foliage
her
HNcbsc/Sp3fs
7665
תִּשָּׁבַ֔רְנָה to break HVNi3fp
0802
נָשִׁ֕ים kvinna woman HNcmpa
0935
בָּא֖וֹת att komma, föra fram to come (in) HVqrfpa
0215
מְאִיר֣וֹת lysa, ge ljus to light HVhrfpa
0853
9034
אוֹתָ֑
הּ
- obj.
her
HTo/Sp3fs
3588a
כִּ֣י för for HTc
3808
לֹ֤א inte not HTn
5971a
9014
עַם
־
people
link
HNcbsc
0998
בִּינוֹת֙ förstånd understanding HNcfpa
1931
ה֔וּא han
hon
den
det
he she it HPp3ms
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3651c
כֵּן֙ so HD
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
7355
9033
יְרַחֲמֶ֣
נּוּ
to have compassion
him
HVpi3ms/Sp3ms
6213a
9033
עֹשֵׂ֔
הוּ
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make
him
HVqrmsc/Sp3ms
9002
3335
9033
וְ
יֹצְר֖
וֹ
och
forma
and
to form
him
HC/Vqrmsc/Sp3ms
3808
לֹ֥א inte not HTn
2603a
9033
9016
9018
יְחֻנֶּֽ
נּוּ
׃
ס
visa nåd, visa oförtjänt kärlek, visa extraordinär vänlighet, visa favör
[Vers slut]
be gracious
him
verseEnd
section
HVqi3ms/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.