Jesaja 26:3

Den som stödjer sig (sitt sinne) [grundar sin världsbild, kreativitet och skaparförmåga] på dig,
    bevarar (vaktar, skyddar) du i frid, frid (dubbel frid – hebr. shalom shalom)
    eftersom han litar (förtröstar) på dig.

[Här och i Jes 57:19 upprepas frid två gånger. Det är hebreiskans sätt att betona och ge eftertryck. Ordet beskriver en fullständig harmoni på alla livets områden: ro, stillhet, vila, goda relationer, hälsa och välgång. I vers 1 nämns staden, vilket syftar på Jerusalem vars hebreiska namn är Jeroshalajim. Hebreiskan har förutom singular och plural även dual som innebär två - ändelsen "-ajim" indikerar detta. Dual-formen på Jerusalem har ibland tolkats som de två berg som staden vilar på, men går också bokstavligt att se som att staden betyder dubbel frid. I antika egyptiska källor kallas staden "Ursalimmu" vilket betyder "fridens fundament/fredens grund".]


יֵצֶר   סָמוּךְ   תִּצֹּר   שָׁלוֹם   שָׁלוֹם   כִּי   בְךָ   בָּטוּחַ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3336
יֵ֣צֶר avsikt purpose HNcbsa
5564
סָמ֔וּךְ to support HVqsmsa
5341
תִּצֹּ֖ר to watch HVqi2ms
7965
9015
שָׁל֣וֹם
׀
peace
separate
HNcbsa
7965
שָׁל֑וֹם peace HNcbsa
3588a
כִּ֥י för for HTc
9003
9031
בְ
ךָ֖
i, på, med
in
you
HR/Sp2ms
0982
9016
בָּטֽוּחַ
׃
lita på, vara trygg to trust
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.