Jesaja 26:18

Vi har varit gravida, vi har varit i smärta,
    vi har fött fram vind,
vi har inte åstadkommit någon befrielse i landet,
    inte heller har jordens invånare kommit till liv.

[Det hebreiska ordet för "vara gravid" här är i formen herajon och skrivs med fem bokstäver: He, Resh, Jod, Vav och Nun. Talvärdet för detta ord är 271 (5+200+10+6+50). En graviditet varar mellan 266-280 dagar, där just talet 271 är medianen!]


הָרִינוּ   חַלְנוּ   כְּמוֹ   יָלַדְנוּ   רוּחַ   יְשׁוּעֹת   בַּל   נַעֲשֶׂה   אֶרֶץ   וּבַל   יִפְּלוּ   יֹשְׁבֵי   תֵבֵל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2029
הָרִ֣ינוּ Bli gravid to conceive HVqp1cp
2342a
חַ֔לְנוּ bäva, vänta, dansa, bli sårad, låta komma, sörga, bli till to twist HVqp1cp
3644
כְּמ֖וֹ som like HR
3205
יָלַ֣דְנוּ att föda to beget HVqp1cp
7307
ר֑וּחַ spirit HNcbsa
3444
יְשׁוּעֹת֙ salvation HNcfpa
1077
9014
בַּל
־
kan inte, inte, ingen, inget not
link
HTn
6213a
נַ֣עֲשֶׂה göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqi1cp
0776
אֶ֔רֶץ land, jord land HNcbsa
9002
1077
9014
וּ
בַֽל
־
och
kan inte, inte, ingen, inget
and
not
link
HC/Tn
5307
יִפְּל֖וּ to fall HVqi3mp
3427
יֹשְׁבֵ֥י bo to dwell HVqrmpc
8398
9016
תֵבֵֽל
׃
world
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.