Jesaja 25:2

För du har gjort stad till stenhög [representerar världshärskare och deras stolta städer],
    befäst (avklippt – otillgänglig) ort (samlingsplats – hebr. qirja) till ruin.
Främlingarnas palats (högresta fäste) utgör inte [längre] någon stad,
    aldrig någonsin ska den byggas upp igen.

[Stad står i obestämd form, men associationerna går till Babylon och Nineve som ligger i ruiner idag, se Jer 51:37; Upp 18:1‑24; 19:1‑27. Två ord för stad används, hebr. ir som betecknar en befäst stad med ringmur och portar, medan hebr. qirja betecknar en stad utan ringmur (översätts här till ort). Ordet har sitt ursprung i att samlas och att vara en mötesplats. Ordet för befäst är batsir som ofta beskriver en befäst stad, men kommer från ordet att avgränsa, men kan även betyda avklippt eller avlägsen. Parallellismen här skulle kunna vara att den stora befästa staden (hebr. ir) har inte bättre skydd än den obefästa orten (hebr. qirja) på landsbygden – Herren har gjort båda till en stenhög och ruin.]


כִּי   שַׂמְתָּ   מֵעִיר   לַגָּל   קִרְיָה   בְצוּרָה   לְמַפֵּלָה   אַרְמוֹן   זָרִים   מֵעִיר   לְעוֹלָם   לֹא   יִבָּנֶה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3588a
כִּ֣י för for HTc
7760a
שַׂ֤מְתָּ to set HVqp2ms
9006
5892b
מֵ
עִיר֙
från
Stad, befäst stad med mur
from
city
HR/Ncbsa
9005
1530
לַ
גָּ֔ל
till, för
röse
to
heap
HRd/Ncbsa
7151
קִרְיָ֥ה ort, stad utan mur town HNcfsa
1219
בְצוּרָ֖ה befästa, bärga, vara omöjligt to gather restrain fortify HVqsfsa
9005
4654b
לְ
מַפֵּלָ֑ה
till, för
ruin
to
ruin
HR/Ncfsa
0759
אַרְמ֤וֹן palats, borg, slott citadel HNcbsc
2114a
זָרִים֙ främmande, främling be a stranger HAampa
9006
5892b
מֵ
עִ֔יר
från
Stad, befäst stad med mur
from
city
HR/Ncbsa
9005
5769
לְ
עוֹלָ֖ם
till, för
to
forever
HR/Ncbsa
3808
לֹ֥א inte not HTn
1129
9016
יִבָּנֶֽה
׃
bygga to build
verseEnd
HVNi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.