Jesaja 25:1

[Kapitel 13-24 beskriver Guds domar över nationer och städer. Hela kapitel 25 är en lovsång till Härskarornas Herre som kuvar sina fiender och uppenbarar sig som kung på Sions berg (Jes 24:23) inför hela jorden, till stor glädje och tröst för alla som väntar på honom.]

Herre (Jahve), du är min Gud (Elohim)!
    Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn!
För du har gjort något underbart (ett förunderligt mirakel) [Jes 9:6],
    [dina] beslut (visa rådslut, planer) sedan urminnes tid är [uppfylls/står fast i] trofast sanning.

[På hebreiska avslutas meningen: emunah omen. Bägge orden (trofasthet och sanning/trovärdighet) springer ur verbet aman – att tro, förtrösta, bekräfta, stödja, bygga upp, vårda, fostra och stå fast. När hebreiskan upprepar ord är det för att betona och understryka. Ordet för beslut (hebr. etsah) står i plural (hebr. esot) och kan syfta på "alla Guds rådslut", men pluralformen kan även betona att något är helt oundvikligt, som t.ex. i Jes 53:9, där ordet för död är i plural. Pluralformen esot och det dubbelbetonade emunah omen, understryker och förstärker hur absolut kompromisslöst sanna och trofasta Guds visa rådslut är. Se även Jes 37:26; 42:9; 46:10.]


יְהוָה   אֱלֹהַי   אַתָּה   אֲרוֹמִמְךָ   אוֹדֶה   שִׁמְךָ   כִּי   עָשִׂיתָ   פֶּלֶא   עֵצוֹת   מֵרָחוֹק   אֱמוּנָה   אֹמֶן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
יְהוָ֤ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0430
9020
אֱלֹהַ
י֙
Gud God
my
HNcmpc/Sp1bs
0859a
אַתָּ֔ה du you(m.s.) HPp2ms
7311a
9031
אֲרֽוֹמִמְ
ךָ֙
to exalt
you
HVpi1cs/Sp2ms
3034
אוֹדֶ֣ה prisa, tacka to praise HVhi1cs
8034
9021
שִׁמְ
ךָ֔
name
your
HNcbsc/Sp2ms
3588a
כִּ֥י för for HTc
6213a
עָשִׂ֖יתָ göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter to make HVqp2ms
6382
פֶּ֑לֶא wonder HNcbsa
6098
עֵצ֥וֹת counsel HNcfpa
9006
7350
מֵֽ
רָח֖וֹק
från
from
distant
HR/Aabsa
0530
אֱמ֥וּנָה stadig, trofasthet faithfulness HNcfsa
0544
9016
אֹֽמֶן
׃
trofasthet faithfulness
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.