Jesaja 24:22

Och de ska samlas tillsammans
    som fångar samlas i fängelsehålan
och blir inlåsta i fängelset,
    och efter många dagar ska de bli straffade.


וְאֻסְּפוּ   אֲסֵפָה   אַסִּיר   עַל   בּוֹר   וְסֻגְּרוּ   עַל   מַסְגֵּר   וּמֵרֹב   יָמִים   יִפָּקֵדוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0622
וְ
אֻסְּפ֨וּ
och
samla
seq
to gather
Hc/VPq3cp
0626
אֲסֵפָ֤ה samla collecting HNcfsa
0616
אַסִּיר֙ fånge prisoner HNcbsa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
0953a
בּ֔וֹר brunn pit HNcbsa
9001
5462
וְ
סֻגְּר֖וּ
och
seq
to shut
Hc/VPq3cp
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
4525
מַסְגֵּ֑ר smed locksmith HNcbsa
9002
9006
7230
וּ
מֵ
רֹ֥ב
och
and
from
abundance
HC/R/Ncbsc
3117
יָמִ֖ים dag day HNcmpa
6485a
9016
יִפָּקֵֽדוּ
׃
to reckon
verseEnd
HVNi3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.