Jesaja 24:2

Och det ska ske,
    som med folket så även med prästen,
    som med tjänaren så även med hans herre,
    som med tjänstekvinnan så även med hennes husmor,
    som med köparen så även med säljaren,
    som med långivaren så även med låntagaren,
    som med borgenären så även med gäldenären.
    [Alla drabbas, se även Hes 7:12, 13; Hos 4:9; Upp 6:15.]


וְהָיָה   כָעָם   כַּכֹּהֵן   כַּעֶבֶד   כַּאדֹנָיו   כַּשִּׁפְחָה   כַּגְּבִרְתָּהּ   כַּקּוֹנֶה   כַּמּוֹכֵר   כַּמַּלְוֶה   כַּלֹּוֶה   כַּנֹּשֶׁה   כַּאֲשֶׁר   נֹשֶׁא   בוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְ
הָיָ֤ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9004
5971a
כָ
עָם֙
som
like
people
HRd/Ncbsa
9004
3548
כַּ
כֹּהֵ֔ן
som
präst
like
priest
HRd/Ncbsa
9004
5650
כַּ
עֶ֙בֶד֙
som
like
servant slave
HRd/Ncbsa
9004
0113
9023
כַּֽ
אדֹנָ֔י
ו
som
herre
like
lord
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
9004
8198
כַּ
שִּׁפְחָ֖ה
som
like
maidservant
HRd/Ncfsa
9004
1404
9024
כַּ
גְּבִרְתָּ֑
הּ
som
husfru, drottning
like
lady
her
HRd/Ncfsc/Sp3fs
9004
7069
כַּ
קּוֹנֶה֙
som
like
to buy
HRd/Vqrmsa
9004
4376
כַּ
מּוֹכֵ֔ר
som
sälja
like
to sell
HRd/Vqrmsa
9004
3867b
כַּ
מַּלְוֶה֙
som
låna
like
to borrow
HRd/Vhrmsa
9004
3867b
כַּ
לֹּוֶ֔ה
som
låna
like
to borrow
HRd/Vqrmsa
9004
5383
כַּ
נֹּשֶׁ֕ה
som
like
to lend
HRd/Vqrmsa
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֖ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
5378
נֹשֶׁ֥א to exact HVqrmsa
9003
9033
9016
בֽ
וֹ
׃
i, på, med

[Vers slut]
in
him
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.