Jesaja 24:16

Från jordens yttersta gräns hör vi sånger: "Ära till den rättfärdige".

Men jag säger: "Jag tynar bort, jag tynar bort,
    ve över mig.
Förrädarna handlar (agerar) förrädiskt,
    ja förrädarna handlar (agerar) mycket förrädiskt."


מִכְּנַף   הָאָרֶץ   זְמִרֹת   שָׁמַעְנוּ   צְבִי   לַצַּדִּיק   וָאֹמַר   רָזִי   לִי   רָזִי   לִי   אוֹי   לִי   בֹּגְדִים   בָּגָדוּ   וּבֶגֶד   בּוֹגְדִים   בָּגָדוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
3671
מִ
כְּנַ֨ף
från
vinge
from
wing
HR/Ncbsc
9009
0776
הָ
אָ֜רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
2158
זְמִרֹ֤ת lovsång song HNcfpa
8085
שָׁמַ֙עְנוּ֙ höra, lyssna, lyda to hear HVqp1cp
6643a
צְבִ֣י beauty HNcbsa
9005
6662
לַ
צַּדִּ֔יק
till, för
to
righteous
HRd/Aabsa
9001
0559
וָ
אֹמַ֛ר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw1cs
7334
9014
רָזִי
־
wasting
link
HNcbsa
9005
9030
לִ֥
י
till, för
to
me
HR/Sp1bs
7334
9014
רָֽזִי
־
wasting
link
HNcbsa
9005
9030
לִ֖
י
till, för
to
me
HR/Sp1bs
0188
א֣וֹי ve, o ve woe! HTj
9005
9030
לִ֑
י
till, för
to
me
HR/Sp1bs
0898
בֹּגְדִ֣ים agera trolöst to act treacherously HVqrmpa
0898
בָּגָ֔דוּ agera trolöst to act treacherously HVqp3cp
9002
0899a
וּ
בֶ֥גֶד
och
förräderi
and
treachery
HC/Ncbsa
0898
בּוֹגְדִ֖ים agera trolöst to act treacherously HVqrmpa
0898
9016
בָּגָֽדוּ
׃
agera trolöst to act treacherously
verseEnd
HVqp3cp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.