Jesaja 23:8

Vem har tänkt ut detta mot Tsor (Tyrus), den krönta staden, vars köpmän är furstar, vars resande är de ärbara på jorden?


מִי   יָעַץ   זֹאת   עַל   צֹר   הַמַּעֲטִירָה   אֲשֶׁר   סֹחֲרֶיה   שָׂרִים   כִּנְעָנֶיהָ   נִכְבַּדֵּי   אָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
4310
מִ֚י vem? who? HPi
3289
יָעַ֣ץ råda, (ge råd) to advise HVqp3ms
2063
זֹ֔את denna, detta this HTm
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
6865
צֹ֖ר Tyre HNpl
9009
5849b
הַ
מַּֽעֲטִירָ֑ה
[best. form]
the
to crown
HTd/Vhrfsa
0834a
אֲשֶׁ֤ר som, vilket, vilken which HTr
5503
9024
סֹחֲרֶ֙י
ה֙
to trade
her
HVqrmpc/Sp3fs
8269
שָׂרִ֔ים ruler HNcmpa
3667b
9024
כִּנְעָנֶ֖י
הָ
Kanaan merchant
her
HNcmpc/Sp3fs
3513
9014
נִכְבַּדֵּי
־
ära, hedra, skumma, svår, förhärda to honor
link
HVNrmpc
0776
9016
אָֽרֶץ
׃
land, jord land
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.