Jesaja 22:9

Och du såg överträdelserna i Davids stad,
    att de var många.
Och du samlade ihop vattnet
    från den lägre dammen.

[Detta gjordes av Achas och Hiskia under Jesajas dagar, se Jes 7:3. Dammen kan syfta på Siloam och den undervattenstunnel som Hiskia lät bygga från Gihonkällan, se 2 Krön 32:30; 2 Kung 20:20.]


וְאֵת   בְּקִיעֵי   עִיר   דָּוִד   רְאִיתֶם   כִּי   רָבּוּ   וַתְּקַבְּצוּ   אֶת   מֵי   הַבְּרֵכָה   הַתַּחְתּוֹנָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0853
וְ
אֵ֨ת
och
-
and
obj.
HC/To
1233
בְּקִיעֵ֧י rämnor, spillror breach HNcmpc
5892b
9014
עִיר
־
Stad, befäst stad med mur city
link
HNcbsc
1732
דָּוִ֛ד David David HNpm
7200
רְאִיתֶ֖ם to see HVqp2mp
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
7231
רָ֑בּוּ to multiply HVqp3cp
9001
6908
וַֽ
תְּקַבְּצ֔וּ
och
seq
to gather
Hc/Vpw2mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
4325
מֵ֥י vatten water HNcmpc
9009
1295
הַ
בְּרֵכָ֖ה
[best. form]
damm
the
pool
HTd/Ncfsa
9009
8481
9016
הַ
תַּחְתּוֹנָֽה
׃
[best. form]

[Vers slut]
the
lower
verseEnd
HTd/Aafsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.