Jesaja 21:3

Därför är mina länder fyllda med krampryckningar,
    krystvärkar har tagit greppet om mig,
    som krystvärkarna hos en kvinna i födslovånda.
Jag är böjd (ligger i fosterställning) så att jag inte kan höra,
    jag är förskräckt så att jag inte kan se.


עַל   כֵּן   מָלְאוּ   מָתְנַי   חַלְחָלָה   צִירִים   אֲחָזוּנִי   כְּצִירֵי   יוֹלֵדָה   נַעֲוֵיתִי   מִשְּׁמֹעַ   נִבְהַלְתִּי   מֵרְאוֹת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3651c
כֵּ֗ן so HD
4390
מָלְא֤וּ uppfylla, fylla to fill HVqp3cp
4975
9020
מָתְנַ
י֙
höft loin
my
HNcbdc/Sp1bs
2479
חַלְחָלָ֔ה smärta, ångest anguish HNcfsa
6735c
צִירִ֣ים kval pang HNcmpa
0270
9030
אֲחָז֔וּ
נִי
gripa, fastna, hålla, skaffa to grasp
me
HVqp3cp/Sp1bs
9004
6735c
כְּ
צִירֵ֖י
som
kval
like
pang
HR/Ncmpc
3205
יֽוֹלֵדָ֑ה att föda to beget HVqrfsa
5753a
נַעֲוֵ֣יתִי göra krokig to twist HVNp1cs
9006
8085
מִ
שְּׁמֹ֔עַ
från
höra, lyssna, lyda
from
to hear
HR/Vqcc
0926
נִבְהַ֖לְתִּי förskräkt, skyndsamt to dismay HVNp1cs
9006
7200
9016
מֵ
רְאֽוֹת
׃
från

[Vers slut]
from
to see
verseEnd
HR/Vqcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.