Jesaja 19:7

våtmarkerna längs Nilen,
    vid Nilens flodbankar.
Och allt som är sått vid Nilen,
    ska bli torrt,
    drivas bort och inte vara (finnas, existera) mer.


עָרוֹת   עַל   יְאוֹר   עַל   פִּי   יְאוֹר   וְכֹל   מִזְרַע   יְאוֹר   יִיבַשׁ   נִדַּף   וְאֵינֶנּוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6169
עָר֥וֹת bulrush HNcfpa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
2975
יְא֖וֹר flod Nile HNpl
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
6310
פִּ֣י lip HNcbsc
2975
יְא֑וֹר flod Nile HNpl
9002
3605
וְ
כֹל֙
och
allt
and
all
HC/Ncbsc
4218
מִזְרַ֣ע sådd sowing HNcbsc
2975
יְא֔וֹר flod Nile HNpl
3001
יִיבַ֥שׁ torka to wither HVqi3ms
5086
נִדַּ֖ף driva bort to drive HVNp3ms
9002
0369
9043
9016
וְ
אֵינֶֽ
נּוּ
׃
och
ingen, inget
and
nothing
he
verseEnd
HC/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.