Jesaja 17:14

Vid aftontiden råder skräck (terror) men före morgonen finns den inte. Detta är deras del som fördärvade oss och deras lott som bestal oss.


לְעֵת   עֶרֶב   וְהִנֵּה   בַלָּהָה   בְּטֶרֶם   בֹּקֶר   אֵינֶנּוּ   זֶה   חֵלֶק   שׁוֹסֵינוּ   וְגוֹרָל   לְבֹזְזֵינוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
6256
לְ
עֵ֥ת
till, för
to
time
HR/Ncbsc
6153
עֶ֙רֶב֙ evening HNcbsa
9002
2009
וְ
הִנֵּ֣ה
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
1091
בַלָּהָ֔ה skräck terror HNcfsa
9003
2962
בְּ
טֶ֥רֶם
i, på, med
innan
in
before
HR/Ncbsa
1242
בֹּ֖קֶר morgon morning HNcbsa
0369
9043
אֵינֶ֑
נּוּ
ingen, inget nothing
he
HNcbsc/Sp3ms
2088
זֶ֚ה Detta this HTm
2506a
חֵ֣לֶק del portion HNcbsc
8154
9035
שׁוֹסֵ֔י
נוּ
to plunder
us
HVqrmpc/Sp1bp
9002
1486
וְ
גוֹרָ֖ל
och
lottning
and
lot
HC/Ncbsa
9005
0962
9035
9016
9018
לְ
בֹזְזֵֽי
נוּ
׃
ס
till, för
plundra
to
to plunder
us
verseEnd
section
HR/Vqrmpc/Sp1bp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.