Jesaja 17:1

Budskap om (profetord, börda över) Damaskus.

Se, Damaskus ska upphöra (är inte längre; ordagrant "är bortvänd från") att vara en stad
    och ska bli en ruinhög.


מַשָּׂא   דַּמָּשֶׂק   הִנֵּה   דַמֶּשֶׂק   מוּסָר   מֵעִיר   וְהָיְתָה   מְעִי   מַפָּלָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
4853b
מַשָּׂ֖א budskap (profetord, denna börda) oracle HNcbsc
1834
דַּמָּ֑שֶׂק Damaskus Damascus HNpl
2009
הִנֵּ֤ה Se, beskåda behold HTj
1834
דַמֶּ֙שֶׂק֙ Damaskus Damascus HNpl
5493
מוּסָ֣ר to turn aside HVHsmsa
9006
5892b
מֵ
עִ֔יר
från
Stad, befäst stad med mur
from
city
HR/Ncbsa
9001
1961
וְ
הָיְתָ֖ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3fs
4596
מְעִ֥י ruinhög heap HNcbsc
4654a
9016
מַפָּלָֽה
׃
ruinhög ruin
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.