Jesaja 16:7

Därför ska Moab jämra sig för Moab,
    alla ska jämra sig, för Kir-Chareshets [stad i södra Moab] russinkakor ska ni sörja,
    hårt drabbade.


לָכֵן   יְיֵלִיל   מוֹאָב   לְמוֹאָב   כֻּלֹּה   יְיֵלִיל   לַאֲשִׁישֵׁי   קִיר   חֲרֶשֶׂת   תֶּהְגּוּ   אַךְ   נְכָאִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
לָ
כֵ֗ן
till, för
to
so
HR/D
3213
יְיֵלִ֥יל jämra sig to wail HVhi3ms
4124
מוֹאָ֛ב Moab Moab HNpl
9005
4124
לְ
מוֹאָ֖ב
till, för
Moab
to
Moab
HR/Npl
3605
9023
כֻּלֹּ֣
ה
allt all
his
HNcbsc/Sp3ms
3213
יְיֵלִ֑יל jämra sig to wail HVhi3ms
9005
0809
לַ
אֲשִׁישֵׁ֧י
till, för
russinkaka, druvkaka
to
raisin bun
HR/Ncmpc
7025
9014
קִיר
־
Kir-hareseth
link
HNpl
7025
חֲרֶ֛שֶׂת Kir-hareseth HNpl
1897
תֶּהְגּ֖וּ muttra, uttala, tänka, förkunna to mutter HVqi2mp
0389
9014
אַךְ
־
bara, men surely
link
HD
5218a
9016
נְכָאִֽים
׃
stricken
verseEnd
HAampa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.