Jesaja 15:4

Cheshbon [öster om Jordan, 4 Mos 21:25‑34; Jos 13:17; Dom 11:26]
    och Elale [väster om Jordan, 3 km från Cheshbon, 4 Mos 32:3; Jes 16:9; Jer 48:34] ropar ut,
    deras röster hörs ända till Jahats [Levitisk stad öster om Jordan, se 4 Mos 21:23; Jos 13:8; Jer 48:34].
Därför skriker Moabs stridsmän högt,
    hans själ är matt (svag, förbleknar) i honom.


וַתִּזְעַק   חֶשְׁבּוֹן   וְאֶלְעָלֵה   עַד   יַהַץ   נִשְׁמַע   קוֹלָם   עַל   כֵּן   חֲלֻצֵי   מוֹאָב   יָרִיעוּ   נַפְשׁוֹ   יָרְעָה   לּוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
2199
וַ
תִּזְעַ֤ק
och
ropa
seq
to cry out
Hc/Vqw3fs
2809
חֶשְׁבּוֹן֙ Heshbon Heshbon HNpl
9002
0500
וְ
אֶלְעָלֵ֔ה
och
Eleale
and
Elealeh
HC/Npl
5704
9014
עַד
־
till till
link
HR
3096
יַ֖הַץ Jahas Jahaz HNpl
8085
נִשְׁמַ֣ע höra, lyssna, lyda to hear HVNp3ms
6963a
9028
קוֹלָ֑
ם
voice
their
HNcbsc/Sp3mp
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3651c
כֵּ֗ן so HD
2502b
חֲלֻצֵ֤י beväpna sig to arm HVqsmpc
4124
מוֹאָב֙ Moab Moab HNpl
7321
יָרִ֔יעוּ to shout HVhi3mp
5315
9023
נַפְשׁ֖
וֹ
själ, liv soul
his
HNcbsc/Sp3ms
3415
יָ֥רְעָה bli sjuk, göra skada, vara ledsen be ill HVqp3fs
9005
9033
9016
לּֽ
וֹ
׃
till, för

[Vers slut]
to
him
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.