Jesaja 15:1

[Moab var Israels och Judas grannland öster om Jordanfloden. Många av de nordliga moabitiska städerna i detta kapitel tillhörde en gång i tiden Israel. Bland dem är Cheshbon och Eleale som nämns i vers 4, se 4 Mos 32:37. När Israel och Juda var starka hade de kontroll över detta område, men under Jesajas dagar stod Moab och andra länder i området under attack från Assyrien. I vers 1‑4 räknas de stora städerna upp från söder och sedan norrut.]

Budskap om (profetord, börda över) Moab.

På en natt ödeläggs Ar [stad söder om floden Aronon, på östra sidan av Döda havet] i Moab,
    lagd i ruiner,
på en natt ödeläggs Kir [nuvarande staden Karak, också söder om Aronon] i Moab,
    lagd i ruiner.


מַשָּׂא   מוֹאָב   כִּי   בְּלֵיל   שֻׁדַּד   עָר   מוֹאָב   נִדְמָה   כִּי   בְּלֵיל   שֻׁדַּד   קִיר   מוֹאָב   נִדְמָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
4853b
מַשָּׂ֖א budskap (profetord, denna börda) oracle HNcbsc
4124
מוֹאָ֑ב Moab Moab HNpl
3588a
כִּ֠י för for HTc
9003
3915
בְּ
לֵ֞יל
i, på, med
natt
in
night
HR/Ncbsc
7703
שֻׁדַּ֨ד to ruin HVPp3ms
6144
עָ֤ר Ar HNpl
4124
מוֹאָב֙ Moab Moab HNpl
1820
נִדְמָ֔ה förgå to cease HVNp3ms
3588a
כִּ֗י för for HTc
9003
3915
בְּ
לֵ֛יל
i, på, med
natt
in
night
HR/Ncbsc
7703
שֻׁדַּ֥ד to ruin HVPp3ms
7024a
9014
קִיר
־
Kir
link
HNpl
4124
מוֹאָ֖ב Moab Moab HNpl
1820
9016
נִדְמָֽה
׃
förgå to cease
verseEnd
HVNp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.