Jesaja 14:6

som slog folket i vrede
    med oupphörliga slag,
som styrde nationerna i vrede
    med förföljelse utan att hålla tillbaka.


מַכֶּה   עַמִּים   בְּעֶבְרָה   מַכַּת   בִּלְתִּי   סָרָה   רֹדֶה   בָאַף   גּוֹיִם   מֻרְדָּף   בְּלִי   חָשָׂךְ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5221
מַכֶּ֤ה to smite HVhrmsa
5971a
עַמִּים֙ people HNcmpa
9003
5678
בְּ
עֶבְרָ֔ה
i, på, med
in
fury
HR/Ncfsa
4347
מַכַּ֖ת sår, plåga, nederlag wound HNcfsc
1115
בִּלְתִּ֣י för att inte, såvida inte, inte finnas, och inte, inte lest HNcbsc
5627
סָרָ֑ה revolt HNcfsa
7287a
רֹדֶ֤ה to rule HVqrmsa
9003
0639
בָ
אַף֙
i, på, med
näsa, anlete, ansikte, vrede
in
anger
HRd/Ncbsa
1471a
גּוֹיִ֔ם folk nation HNcmpa
4783
מֻרְדָּ֖ף förföljelse persecution HNcbsa
1097
בְּלִ֥י utan, inga, brist without HNcbsa
2820
9016
חָשָֽׂךְ
׃
undanhålla, hindra to withhold
verseEnd
HVqp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.