Jesaja 14:28

Det år då kung Ahas dog [omkring 715 f.Kr.] kom detta budskap (profetord, denna börda):


בִּשְׁנַת   מוֹת   הַמֶּלֶךְ   אָחָז   הָיָה   הַמַּשָּׂא   הַזֶּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
8141
9014
בִּ
שְׁנַת
־
i, på, med

in
year
link
HR/Ncfsc
4194
מ֖וֹת död death HNcbsc
9009
4428
הַ
מֶּ֣לֶךְ
[best. form]
kung
the
king
HTd/Ncbsa
0271
אָחָ֑ז Ahas Ahaz HNpm
1961
הָיָ֖ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqp3ms
9009
4853b
הַ
מַּשָּׂ֥א
[best. form]
budskap (profetord, denna börda)
the
oracle
HTd/Ncbsa
9009
2088
9016
הַ
זֶּֽה
׃
[best. form]
Detta
[Vers slut]
the
this
verseEnd
HTd/Tm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.