Jesaja 10:9

Är inte Kalno [vid Tigrisfloden, se 1 Mos 10:10] som Karkemish [vid Eufrats, tillsammans representerar de norra Syrien]?
Är inte Arpad som Chamat [representerar centrala Syrien]?
Är inte Samarien som Damaskus [representerar södra Syrien]?

[Dessa tre par av städer/regioner representerar hela Syrien. Den första staden/regionen i varje par är den södra följt av den norra i varje del. Karkemish besegrades senare av den egyptiska kungen Necho, men återtogs av Nebukadnessar, se även Jes 46:2. Chamat intogs av Assyrien 753 f.Kr. Damaskus nämns även i Jes 17:1‑3.]


הֲלֹא   כְּכַרְכְּמִישׁ   כַּלְנוֹ   אִם   לֹא   כְאַרְפַּד   חֲמָת   אִם   לֹא   כְדַמֶּשֶׂק   שֹׁמְרוֹן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9008
3808
הֲ
לֹ֥א

inte
?
not
HTi/Tn
9004
3751
כְּ
כַרְכְּמִ֖ישׁ
som
Karkemish
like
Carchemish
HR/Npl
3641b
כַּלְנ֑וֹ Kalno Calno HNpl
0518a
9014
אִם
־
om if
link
HTc
3808
לֹ֤א inte not HTn
9004
0774
כְ
אַרְפַּד֙
som
Arpad
like
Arpad
HR/Npl
2574
חֲמָ֔ת Hamat Hamath HNpl
0518a
9014
אִם
־
om if
link
HTc
3808
לֹ֥א inte not HTn
9004
1834
כְ
דַמֶּ֖שֶׂק
som
Damaskus
like
Damascus
HR/Npl
8111
9016
שֹׁמְרֽוֹן
׃
Samarien Samaria
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.