Jesaja 10:16

Därför ska Herren Härskarornas Herre (Adonai Jahve Sebaot)
    sända magerhet bland hans feta,
och under hans härlighet ska det tändas en låga
    som en brinnande eld.


לָכֵן   יְשַׁלַּח   הָאָדוֹן   יְהוָה   צְבָאוֹת   בְּמִשְׁמַנָּיו   רָזוֹן   וְתַחַת   כְּבֹדוֹ   יֵקַד   יְקֹד   כִּיקוֹד   אֵשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
לָ֠
כֵן
till, för
to
so
HR/D
7971
יְשַׁלַּ֨ח to send HVpi3ms
9009
0113
הָ
אָד֜וֹן
[best. form]
herre
the
lord
HTd/Ncbsa
3068
יְהוָ֧ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
6635b
צְבָא֛וֹת Sebaot, Härskarornas (Herre) Hosts HNcfpa
9003
4924b
9023
בְּ
מִשְׁמַנָּ֖י
ו
i, på, med
fetma
in
fatness
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
7332
רָז֑וֹן leanness HNcbsa
9002
8478
וְ
תַ֧חַת
och
and
underneath
HC/Ncbsc
3519
9023
כְּבֹד֛
וֹ
härlighet, rikedom glory
his
HNcbsc/Sp3ms
3344
יֵקַ֥ד hålla brinnande to burn HVqi3ms
3350
יְקֹ֖ד brinna burning HNcbsa
9004
3350
כִּ
יק֥וֹד
som
brinna
like
burning
HR/Ncbsc
0784
9016
אֵֽשׁ
׃
eld fire
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.