Jesaja 10:14

Min hand har hittat folkets rikedomar som ett fågelbo,
    och som man samlar äggen som är övergivna,
har jag samlat hela jorden, och där var ingen som rörde en vinge,
    eller som öppnade sin mun (näbb) eller kvittrade."


וַתִּמְצָא   כַקֵּן   יָדִי   לְחֵיל   הָעַמִּים   וְכֶאֱסֹף   בֵּיצִים   עֲזֻבוֹת   כָּל   הָאָרֶץ   אֲנִי   אָסָפְתִּי   וְלֹא   הָיָה   נֹדֵד   כָּנָף   וּפֹצֶה   פֶה   וּמְצַפְצֵף  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
4672
וַ
תִּמְצָ֨א
och
hitta
seq
to find
Hc/Vqw3fs
9004
7064
9015
כַ
קֵּ֤ן
׀
som

like
nest
separate
HRd/Ncbsa
3027
9020
יָדִ
י֙
hand hand
my
HNcbsc/Sp1bs
9005
2428
לְ
חֵ֣יל
till, för
här, armé, styrka, effektiv, rikedom
to
strength
HR/Ncbsc
9009
5971a
הָֽ
עַמִּ֔ים
[best. form]
the
people
HTd/Ncmpa
9002
9004
0622
וְ
כֶ
אֱסֹף֙
och
samla
and
like
to gather
HC/R/Vqcc
1000
בֵּיצִ֣ים ägg egg HNcmpa
5800a
עֲזֻב֔וֹת to leave HVqsfpa
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
0776
הָ
אָ֖רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
0589
אֲנִ֣י jag I HPp1bs
0622
אָסָ֑פְתִּי samla to gather HVqp1cs
9002
3808
וְ
לֹ֤א
och
inte
and
not
HC/Tn
1961
הָיָה֙ att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqp3ms
5074
נֹדֵ֣ד fly, vandra to wander HVqrmsa
3671
כָּנָ֔ף vinge wing HNcbsa
9002
6475
וּ
פֹצֶ֥ה
och
and
to open
HC/Vqrmsa
6310
פֶ֖ה lip HNcbsa
9002
6850
9016
וּ
מְצַפְצֵֽף
׃
och

[Vers slut]
and
to whisper
verseEnd
HC/Vprmsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.