Jeremia 28:3

Inom två års tid skall jag föra tillbaka till denna plats alla de kärl i HERRENS hus, som Nebukadnessar, konungen i Babel, har tagit bort ifrån denna plats och fört till Babel.


בְּעוֹד   שְׁנָתַיִם   יָמִים   אֲנִי   מֵשִׁיב   אֶל   הַמָּקוֹם   הַזֶּה   אֶת   כָּל   כְּלֵי   בֵּית   יְהוָה   אֲשֶׁר   לָקַח   נְבוּכַדנֶאצַּר   מֶלֶךְ   בָּבֶל   מִן   הַמָּקוֹם   הַזֶּה   וַיְבִיאֵם   בָּבֶל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9003
5750
9015
בְּ
ע֣וֹד
׀
i, på, med
ännu, förtfarande,
in
still
separate
HR/Ncbsc
8141
שְׁנָתַ֣יִם year HNcfda
3117
יָמִ֗ים dag day HNcmpa
0589
אֲנִ֤י jag I HPp1bs
7725
מֵשִׁיב֙ to return HVhrmsa
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
9009
4725
הַ
מָּק֣וֹם
[best. form]
plats
the
standing place
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֔ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
0853
9014
אֶֽת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3627
כְּלֵ֖י redskap, kärl article utensil HNcmpc
1004b
בֵּ֣ית hus house HNcbsc
3068
יְהוָ֑ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
3947
לָקַ֜ח ta to take HVqp3ms
5019
נְבוּכַדנֶאצַּ֤ר Nebukadnessar Nebuchadrezzar HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
0894
בָּבֶל֙ Babel Babel HNpl
4480a
9014
מִן
־
från from
link
HR
9009
4725
הַ
מָּק֣וֹם
[best. form]
plats
the
standing place
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֔ה
[best. form]
Detta
the
this
HTd/Tm
9001
0935
9038
וַ
יְבִיאֵ֖
ם
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
them
Hc/Vhw3ms/Sp3mp
0894
9016
בָּבֶֽל
׃
Babel Babel
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.