Avancerad sök

Sökresultat: 6

Kärnbibeln: (1)

Jer 4:20
Det ena fördärvet förkunnas efter det andra fördärvet, eftersom hela landet är förött. Plötsligt är mitt tält spolierat, mina tältdukar i ett ögonblick.

Interlinjär versionBETA: (1)

Jer 4:20
שֶׁבֶר עַל שֶׁבֶר נִקְרָא כִּי שֻׁדְּדָה כָּל הָאָרֶץ פִּתְאֹם שֻׁדְּדוּ אֹהָלַי רֶגַע יְרִיעֹתָי
bruten på bruten ropa eftersom tillspilloge allt [best. form] land plötsligt tillspilloge tält min ögonblick tygvåd min [Vers slut]

Korsreferenser: (4)

Jer Introduktion
[Jeremia var den profet som profeterade om Guds dom över Juda. Han förföljs och hans budskap förlöjligas, men hans ord slår in under hans egen livstid. Jeremia får själv vara med i de omtumlande händelserna när Jerusalem belägras och folket förs bort i exil till Babylon. Klagovisorna som han också skriver bearbetar dessa händelser. Jeremia bor och verkar i Jerusalem under 42 år. Boken är sammanställd av Jeremias skrivare Baroch, se Jer 36:4. Detta sker omkring 20 år in i Jeremias tjänst. Boken har flera profetiska texter om den kommande Messias, se Jer 23:8. Hela sektionen Jer 30–33 talar om ett förnyat förbund, ett budskap som ingav hopp till folket i fångenskap. Kapitel 29 är ett brev till de som deporterats till Babylon. Jeremia är ett vanligt namn, nio personer i GT har det namnet. Det hebreiska namnet Jirmejaho betyder "Jahve upphöjer".
Struktur: Boken är inte skriven i kronologisk ordning.
1. Jeremias kallelse (Jer 1:1–10)
2. Profetiska ord före exilen (Jer 1:11–25:38)
3. Episoder i Jeremias liv (Jer 26:1–45:5)
4. Profetior mot nationerna (Jer 46:1–51:64)
5. Jerusalems fall (Jer 52)
Skrivet: 627-580 f.Kr.
Författare: Jeremia, via skrivaren Baroch.
Relaterade böcker:
Klagovisorna]
Jer Introduktion
[Jeremia var den profet som profeterade om Guds dom över Juda. Han förföljs och hans budskap förlöjligas, men hans ord slår in under hans egen livstid. Jeremia får själv vara med i de omtumlande händelserna när Jerusalem belägras och folket förs bort i exil till Babylon. Klagovisorna som han också skriver bearbetar dessa händelser. Jeremia bor och verkar i Jerusalem under 42 år. Boken är sammanställd av Jeremias skrivare Baroch, se Jer 36:4. Detta sker omkring 20 år in i Jeremias tjänst. Boken har flera profetiska texter om den kommande Messias, se Jer 23:8. Hela sektionen Jer 30–33 talar om ett förnyat förbund, ett budskap som ingav hopp till folket i fångenskap. Kapitel 29 är ett brev till de som deporterats till Babylon. Jeremia är ett vanligt namn, nio personer i GT har det namnet. Det hebreiska namnet Jirmejaho betyder "Jahve upphöjer".
Struktur: Boken är inte skriven i kronologisk ordning.
1. Jeremias kallelse (Jer 1:1–10)
2. Profetiska ord före exilen (Jer 1:11–25:38)
3. Episoder i Jeremias liv (Jer 26:1–45:5)
4. Profetior mot nationerna (Jer 46:1–51:64)
5. Jerusalems fall (Jer 52)
Skrivet: 627-580 f.Kr.
Författare: Jeremia, via skrivaren Baroch.
Relaterade böcker:
Klagovisorna]
Jer 2
[Den första sektionen består av sju budskap. Till skillnad från senare budskap är inget av dessa sju daterade eller riktade till en specifik kung. Enda undantaget är i Jer 7:2. Budskapen följer ett kiastiskt mönster som ramas in av introduktionen i Jer 1 och sammanfattningen i Jer 11:18–12:17.
A Juda fördöms (Jer 2:1–3:5)
B Israels avgudadyrkan (Jer 3:6–4:2)
C Fara från norr (Jer 4:3–6:30)
D Templet – vädjan om omvändelse (Jer 7:1–8:3)
C´ Fara från norr (Jer 8:4–9:26)
B´ Israels avgudadyrkan (Jer 10:1–25)
A´ Juda fördöms (Jer 11:1–17)]
Jer 2
[Den första sektionen består av sju budskap. Till skillnad från senare budskap är inget av dessa sju daterade eller riktade till en specifik kung. Enda undantaget är i Jer 7:2. Budskapen följer ett kiastiskt mönster som ramas in av introduktionen i Jer 1 och sammanfattningen i Jer 11:18–12:17.
A Juda fördöms (Jer 2:1–3:5)
B Israels avgudadyrkan (Jer 3:6–4:2)
C Fara från norr (Jer 4:3–6:30)
D Templet – vädjan om omvändelse (Jer 7:1–8:3)
C´ Fara från norr (Jer 8:4–9:26)
B´ Israels avgudadyrkan (Jer 10:1–25)
A´ Juda fördöms (Jer 11:1–17)]