Jeremia 41:5

kom en skara av åttio män från Sikem, Silo och Samaria; de hade rakat av sig skägget och rivit sönder sina kläder och ristat märken på sig, och hade med sig spisoffer och rökelse till att frambära i HERRENS hus.


וַיָּבֹאוּ   אֲנָשִׁים   מִשְּׁכֶם   מִשִּׁלוֹ   וּמִשֹּׁמְרוֹן   שְׁמֹנִים   אִישׁ   מְגֻלְּחֵי   זָקָן   וּקְרֻעֵי   בְגָדִים   וּמִתְגֹּדְדִים   וּמִנְחָה   וּלְבוֹנָה   בְּיָדָם   לְהָבִיא   בֵּית   יְהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0935
וַ
יָּבֹ֣אוּ
och
att komma, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3mp
0582
אֲ֠נָשִׁים människa human HNcmpa
9006
7927
מִ
שְּׁכֶ֞ם
från
Shechem
from
Shechem
HR/Npl
9006
7887
מִ
שִּׁל֤וֹ
från
Shilo
from
Shiloh
HR/Npl
9002
9006
8111
וּ
מִ
שֹּֽׁמְרוֹן֙
och
Samarien
and
from
Samaria
HC/R/Npl
8084
שְׁמֹנִ֣ים eighty HAcmpa
0376
אִ֔ישׁ man, hanne man HNcbsa
1548
מְגֻלְּחֵ֥י raka (sig) to shave HVPsmpc
2206
זָקָ֛ן haka beard HNcbsa
9002
7167
וּ
קְרֻעֵ֥י
och
and
to tear
HC/Vqsmpc
0899b
בְגָדִ֖ים kläder garment HNcmpa
9002
1413
וּ
מִתְגֹּֽדְדִ֑ים
och
rista
and
to cut
HC/Vtrmpa
9002
4503
וּ
מִנְחָ֤ה
och
offer
and
offering
HC/Ncfsa
9002
3828
וּ
לְבוֹנָה֙
och
rökelseharts
and
frankincense
HC/Ncfsa
9003
3027
9028
בְּ
יָדָ֔
ם
i, på, med
hand
in
hand
their
HR/Ncbsc/Sp3mp
9005
0935
לְ
הָבִ֖יא
till, för
att komma, föra fram
to
to come (in)
HR/Vhcc
1004b
בֵּ֥ית hus house HNcbsc
3068
9016
יְהוָֽה
׃
JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh
verseEnd
HNpt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.