Avancerad sök

Sökresultat: 5

Kärnbibeln: (1)

Jer 30:18
Så säger Herren (Jahve): Se, jag ska vända Jakobs tälts fångenskap och ha nåd (förbarmande - hebr. rachamim) över hans boplatser, och staden [Jerusalem, och varje stad i landet] ska bli uppbyggd över hennes egna stenhög (höjd som uppstått genom upprepad bosättning – hebr. tel) och palatset ska stå på sin rätta plats [enligt plan].

Interlinjär versionBETA: (1)

Jer 30:18
כֹּה אָמַר יְהוָה הִנְנִי שָׁב שְׁבוּת אָהֳלֵי יַעֲקוֹב וּמִשְׁכְּנֹתָיו אֲרַחֵם וְנִבְנְתָה עִיר עַל תִּלָּהּ וְאַרְמוֹן עַל מִשְׁפָּטוֹ יֵשֵׁב
således [Vers slut] säga JHVH se jag återvända fångenskap tält Jakob och tabernakel hans vara barmhärtig och bygga stad på hög henne och palats på rättvisa hans sitta [Vers slut]

Personer: (1)

Jakob/Israel (patriarken)
Abrahams barnbarn, som Gud gav namnet Israel. Hans efterkommande är Israeliterna/judarna.

Korsreferenser: (1)

Jer 1:0
[Jeremia var den profet som profeterade om Guds dom över Juda. Han förföljs och hans budskap förlöjligas, men hans ord slår in under hans egen livstid. Jeremia får själv vara med i de omtumlande händelserna när Jerusalem belägras och folket förs bort i exil till Babylon. Klagovisorna som han också skriver bearbetar dessa händelser. Jeremia bor och verkar i Jerusalem under 42 år. Boken är sammanställd av Jeremias skrivare Baroch, se Jer 36:4. Detta sker omkring 20 år in i Jeremias tjänst. Boken har flera profetiska texter om den kommande Messias, se Jer 23:8. Hela sektionen Jer 30–33 talar om ett förnyat förbund, ett budskap som ingav hopp till folket i fångenskap. Kapitel 29 är ett brev till de som deporterats till Babylon. Jeremia är ett vanligt namn, nio personer i GT har det namnet. Det hebreiska namnet Jirmejaho betyder "Jahve upphöjer".
Struktur: Boken är inte skriven i kronologisk ordning.
1. Jeremias kallelse (Jer 1:1–10)
2. Profetiska ord före exilen (Jer 1:11–25:38)
3. Episoder i Jeremias liv (Jer 26:1–45:5)
4. Profetior mot nationerna (Jer 46:1–51:64)
5. Jerusalems fall (Jer 52)
Skrivet: 627-580 f.Kr.
Författare: Jeremia, via skrivaren Baroch.
Relaterade böcker:
Klagovisorna]
...