Jeremia 29:18

Ja, jag skall förfölja dem med svärd, hungersnöd och pest, och göra dem till en varnagel för alla riken på jorden, till ett exempel som man nämner, när man förbannar, till ett föremål för häpnad, begabberi och smälek bland alla de folk till vilka jag skall driva dem bort --


וְרָדַפְתִּי   אַחֲרֵיהֶם   בַּחֶרֶב   בָּרָעָב   וּבַדָּבֶר   וּנְתַתִּים   לִזְוָעָה   לְכֹל   מַמְלְכוֹת   הָאָרֶץ   לְאָלָה   וּלְשַׁמָּה   וְלִשְׁרֵקָה   וּלְחֶרְפָּה   בְּכָל   הַגּוֹיִם   אֲשֶׁר   הִדַּחְתִּים   שָׁם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7291
וְ
רָֽדַפְתִּי֙
och
seq
to pursue
Hc/Vqq1cs
0310a
9038
אַֽחֲרֵי
הֶ֔ם
efter, sedan behind
them
HNcmpc/Sp3mp
9003
2719
בַּ
חֶ֖רֶב
i, på, med
svärd
in
sword
HRd/Ncbsa
9003
7458
בָּ
רָעָ֣ב
i, på, med
in
famine
HRd/Ncbsa
9002
9003
1698
וּ
בַ
דָּ֑בֶר
och
pest
and
in
pestilence
HC/Rd/Ncbsa
9001
5414
9038
וּ
נְתַתִּ֨י
ם
och

seq
to give
them
Hc/Vqq1cs/Sp3mp
9005
2113
לִ
זְוָעָה
till, för
förfäran, förskräckelse
to
trembling
HR/Ncfsa
9005
3605
9015
לְ
כֹ֣ל
׀
till, för
allt
to
all
separate
HR/Ncbsc
4467
מַמְלְכ֣וֹת rike kingdom HNcfpc
9009
0776
הָ
אָ֗רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9005
0423
לְ
אָלָ֤ה
till, för
ed
to
oath
HR/Ncfsa
9002
9005
8047
וּ
לְ
שַׁמָּה֙
och
and
to
horror
HC/R/Ncfsa
9002
9005
8322
וְ
לִ
שְׁרֵקָ֣ה
och
and
to
hissing
HC/R/Ncfsa
9002
9005
2781
וּ
לְ
חֶרְפָּ֔ה
och
skam
and
to
reproach
HC/R/Ncfsa
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
in
all
link
HR/Ncbsc
9009
1471a
הַ
גּוֹיִ֖ם
[best. form]
folk
the
nation
HTd/Ncmpa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
5080
9038
הִדַּחְתִּ֥י
ם
förvisa to banish
them
HVhp1cs/Sp3mp
8033
9016
שָֽׁם
׃
there
verseEnd
HD
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.